Traditionell förvaltning – enkel och trygg lösning

Från Skandia.se

Vi sköter förvaltningen

Passar dig som vill ha ett långsiktigt sparande som är tryggt och enkelt, utan att du själv behöver tänka på hur pengarna placeras eftersom Skandia sköter förvaltningen åt dig. Skandias kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen. Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer. Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag.

Spara med garanti

Traditionell förvaltning innebär att Skandias kapital­förvaltare förvaltar pengarna. Medarbetarna kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat – däremot mer. Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskott i Skandias livbolag.

Skandia placerar främst i aktier och på valda delar av världs­marknaden. Skandia har också investerat i t.ex. direktägda fastigheter, cancer­sjukvård, infra­struktur och i onoterade bolag med fram­tiden för sig som Klarna.

Läs mer om hur pengarna placeras

Hållbart för individ, företag och samhälle

Miljö­mässigt och socialt ansvar ligger till grund för alla Skandias investe­ringar. Skandia har skrivit under FN:s principer för ansvars­fulla investeringar (PRI) och granskar företagen ur hållbarhets­synpunkt. Dessutom skapar Skandias lång­siktig­het möjlighet till samhälls­viktiga investe­­ringar, t.ex. förnyelse­bar energi.

Så jobbar Skandia med hållbarhet

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Vill du få hjälp att hitta en lösning som passar just ert företag?
Ring våra rådgivare 08-54 50 48 10 eller mejla oss


(Obs! AI Pensions gamla text )

Traditionell pensionsförsäkring ger stor trygghet

Olika pensionslösningar kräver olika mycket tid och engagemang av individen. Hos AI Pension är traditionella pensionsförsäkringar det alternativ som de flesta medlemmar väljer, eftersom det är ett enkelt och tryggt sparande med insättningsgaranti och jämn avkastning. Dessutom är man försäkrad om att pengarna förvaltas ansvarsfullt och placeras i etiskt hållbara fonder.

Många av våra medlemmar upplever traditionell pensionsförsäkring som det bästa alternativet. Idag finns väldigt många alternativ att välja mellan och det kräver mycket kunskap. Därför tycker många att det är skönt att överlåta allt till AI Pension, och historiskt har vi också lyckats bra och kunnat ge hög återbäring.

AI Pension sköter förvaltningen åt dig

En traditionell pensionsförsäkring innebär att AI Pension tar hand om att placera och förvalta ens pensionspengar. Pengarna placeras i en blandning av aktier, räntor, fastigheter och hedgefonder och förvaltas sedan aktivt av AI Pension. Sparandeformen är ett tryggt alternativ eftersom det ger garanterad ränta, vilket innebär att pengarna som betalas in inte kommer att minska i värde. Samtidigt har AI Pension haft högre återbäring än branschsnittet under de senaste 35 åren.

Vilken form av pensionsförsäkring som passar bäst beror på vilken risk man är villig att ta och hur mycket tid man är villig att lägga. Att placera sina pengar i fonder och sköta förvaltningen själv kräver tid, intresse och engagemang. Det kan ge hög avkastning, men samtidigt är risken mycket högre. Om du placerar pengarna i en traditionell pensionsförsäkring förvaltar någon annan dem åt dig och du slipper lägga tid på det.

Högre återbäringsränta än branschsnittet

Den som väljer en traditionell pensionsförsäkring hos AI Pension får en balanserad portfölj som över tid är tänkt att ge så mycket ränta som möjligt. AI Pension är en medlemsägd försäkringsförening, vilket innebär att alla pengar går tillbaka till medlemmarna. Historiskt, sedan 1983, har återbäringen per år legat på 9,6 % vilket är högre än branschsnittet.

Se fördelning av tillgångar, totalavkastning och återbäring

100 % i insättningsgaranti

Vi kan dessutom erbjuda en 100 % insättningsgaranti, vilket innebär att du får tillbaka minst de pengar du satt in i. De flesta andra företag erbjuder bara 80 % eller 90 %. Det innebär att vi kan erbjuda en bra lösning som ger våra kunder en garanti och en trygghet för deras framtida liv.

Ansvarsfulla investeringar – med hänsyn till hållbarhet och etik

Många av AI Pensions medlemmar är också måna om att deras pengar inte placeras i oetiska eller kontroversiella fonder eller branscher. Utöver att tänka på att ha en balans mellan risk och avkastning finns också en tydlig policy kring ansvarsfulla investeringar, och väljer att enbart samarbeta med fondförvaltare som tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Ända sedan början på 2000-talet har vi tagit ansvar och investerat i framtidsinriktade bolag som värnar om både människa och miljö. I praktiken innebär det att vi väljer bort att investera i vissa branscher och industrier, men istället gör aktiva val för att investera i exempelvis gröna obligationer eller förnyelsebar energi. Ofta har det även varit dessa fonder som har gått bäst bland de vi har i vår förvaltning. Det visar tydligt på att det betalar sig att vara ansvarsfull med sina placeringar.

Påverkar fondförvaltare genom dialog

Att göra etiska val kan vara svårare om man själv placerar sina pensionspengar i fonder. När du köper billigare indexfonder är det ibland svårt att veta vilka olika typer av bolag pengarna går till. AI Pension jobbar för att påverka sina fondförvaltare att ta ansvar och har en aktiv dialog för att säkerställa att placeringarna följer riktlinjerna, annars byts fonden ut. Sedan förra året kan medlemmar som väljer en traditionell pensionsförsäkring dessutom se vilken koldioxidpåverkan den egna portföljen har.

Traditionell eller fond – jämför alternativen

Läs mer om hur om hur dina pengar investeras

Vill du att vi hjälper dig hitta en lösning som passar just ert företag bäst?
Ring 08-54 50 48 10 eller mejla oss

Jag vill få en offert