Spara i traditionell- eller fondförvaltning?

(text från skandia.se )

Traditionell förvaltning – spara med garanti

Traditionell förvaltning innebär att Skandias kapital­förvaltare förvaltar pengarna. Medarbetarna kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat – däremot mer. Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskott i Skandias livbolag.

Skandia placerar främst i aktier och på valda delar av världs­marknaden. Skandia har också investerat i t.ex. direktägda fastigheter, cancer­sjukvård, infra­struktur och i onoterade bolag med fram­tiden för sig som Klarna.

Läs mer om hur pengarna placeras

Så jobbar Skandia med hållbarhet: Miljö­mässigt och socialt ansvar ligger till grund för alla våra investe­ringar. Vi har skrivit under FN:s principer för ansvars­fulla investeringar (PRI) och granskar företagen ur hållbarhets­synpunkt. Dessutom skapar vår lång­siktig­het möjlighet till samhälls­viktiga investe­­ringar, t.ex. förnyelse­bar energi.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Fondförvaltning – placera i utvalda fonder

Fondförvaltning innebär att medarbetaren kan välja bland ett 90-tal kvalitets­säkrade fonder – noga utvalda av våra fond­analytiker och granskade bl.a. ur håll­barhets­synpunkt. I jämförelse med traditionell förvaltning innebär det att man bör vara beredd på att ta en högre risk i sparandet. Investeringen kan både öka och minska i värde.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Se de utvalda fonderna i vår fondlista

 

 

(Gammal AI Pension text)

Traditionell försäkring

Ett tryggt och enkelt pensionssparande med garanterad ränta och möjlighet till extra återbäring. AI pension tar hand om placeringen av dina pengar och du slipper tänka på att bevaka utvecklingen.

Garanterad avkastning

En garanterad ränta betyder att de pengar som du betalar in inte kan minska i värde. Blir avkastningen högre än den garanterade räntan får du dessutom återbäring. Nivån på den garanterade räntan beror på när försäkringen tecknats.

Vi placerar dina pengar aktivt i aktier, räntor och fastigheter. Och vi anpassar fördelningen efter aktuellt konjunkturläge för att få bästa värdeutveckling på kapitalet.

Högre återbäring än branschsnittet

Vi har som mål att ha en god avkastning över tid. Och AI Pension har kunnat ge högre återbäring än branschsnittet under de senaste 33 åren.

Läs mer

Fondförsäkring

I fondförsäkring har du större möjlighet att påverka hur sparandet förvaltas. Du kan själv välja hur mycket risk du vill ta och vilken placering som passar dig bäst. Fondförsäkring ger möjlighet till större avkastning.

Läs mer