Pensionstillägg för AI ITP 2 räknas upp med 0,39 %

För 2021 har AI-nämnden inom Skandia beslutat höja de förmånsbestämda pensionerna med 0,39 %, motsvarande inflationen det senaste året. Höjningen berör de kunder hos Skandia Liv som omfattas av tjänstepensionen AI ITP 2. Beslutet gäller pensioner under utbetalning.

Bibehållen premie för riskförsäkringen

Premierna för kollektiv riskförsäkring, sjukpension och premiebefrielse, hålls oförändrade 2021 vilket innebär att premien fortsatt rabatteras med 50 %.