Våra värderingar – vårt sätt att vara.

Allt arbete vi gör följer våra gemensamma värderingar. Vi har brutit ner dem i tre ord, tre ord som vägleder oss i vårt dagliga arbete: på jobbet, för våra kunder, för varandra och för våra partners.

Egentligen inga konstigheter, men så länge vi följer dem kommer vi kunna föra vårt arv och den gemenskap som hela idén runt vår kundägda försäkringsförening bygger på vidare.

Trygghet

  • Ska ge en trygg pension
  • Långsiktiga
  • En partner att lita på

Engagemang

  • Personlig och god service
  • Kvalitet
  • Det ska vara enkelt att ha att göra med AI Pension

Ansvar

  • Alltid på kundens sida, nära kunden
  • Kapitalförvaltning
  • Ordning och reda