Samhällsansvar

AI Pension fyller en viktig samhällsfunktion som leverantör av tjänstepensioner till arkitekter och ingenjörer. Vi uppfyller vårt samhällsansvar genom att agera långsiktigt, skapa god avkastning som ger inflationssäkrade pensioner till rimlig kostnad samt agerar via vårt kapital för att styra investeringarna i så hög grad som möjligt till samhällsnyttiga placeringar.