Miljöhänsyn

Miljöpolicy

AI Pension ska medverka till att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Arbetet görs kontinuerligt med miljöpolicyn som utgångspunkt.

  • Resor – i första hand ska tåg användas som transportmedel vid resor. Vid längre resor där transport sker med flyg klimatkompenserar vi för dessa resor. Vid taxiresor ska miljöbilar användas om möjlighet finns.
  • Upphandling – vid upphandlingar ska leverantörernas miljöpåverkan vägas in. Vilka miljökrav uppfyller de, var finns de geografiskt och finns ekologiska alternativ.
  • Dagligt arbete – i det dagliga arbetet ska den enskilde medarbetaren sträva efter att minimera en negativ miljöpåverkan. Detta kan bland annat ske genom att: Minska kopiering och utskrifter och använda digitala alternativ, återvinna papper, elektronik m.m. stänga av dator och lampor vid arbetspassets slut, källsortera hushållssopor.

Miljöhänsyn i investeringarna

AI Pensions sponsrar Naturskyddsföreningen samt klimatkompenserar via Naturskyddsföreningen.