Långsiktiga kundrelationer

AI Pension är en kundägd medlemsförening där överskottet i form av återbäring går tillbaka till dig som kund. Kunderna är företagen som betalar in pensionspremier och de anställda som får del av pensionsförmånerna.

Vi strävar efter en nära och trygg relation med våra kunder. Det gör vi med långsiktiga investeringar och erbjuda bra service genom hög tillgänglighet och personlig rådgivning.

AI Pension ska

  • Leverera en bra pension till rimlig kostnad
  • Alltid stå på kundens sida