Attraktiv arbetsgivare

AI Pension ska vara en attraktiv arbetsgivare med en stark företagskultur. Detta innebär bland annat att alla medarbetare har rätt till en bra och säker arbetsmiljö. Vi arbetar för det på ett antal olika sätt, till exempel;

 • Kompensutveckling genom individuella utbildningsplaner som fastställs i samband med utvecklingssamtalen.
 • God arbetsmiljö och kultur
  • AI Pensions kärnvärden, Trygghet, Engagemang, Ansvar ska vara till hjälp i medarbetarnas vardag kring vilken kultur och vilket förhållningssätt som råder
  • Konkurrenskraftiga löner- och anställningsförmåner
  • Ingen ska diskrimineras, eller särbehandlas på annat sätt
 • Hälsa och balans
  • Hälsofrämjande åtgärder (friskvårdsbidrag, naprapatbehandling, rehabiliterings-
   planer, ergonomigenomgångar)
  • Balans mellan arbete, fritid och familj
 • Öppenhet och transparens
  • Regelbundna personalmöten för information och kommunikation
  • Det ska finnas utrymmer för goda samtal
 • Säkerhet
  • Våra medarbetare är utbildade i olika säkerhetsfrågor såsom brand, utrymning och hjärtlungräddning (HLR).
  • Kontoret är utrusat med hjärtstartare (defibrillator).
  • Kontoret är utrustat med brandlarm och brandsläckare.