Hållbar utveckling

För oss är hållbarhet en naturlig del i hela vår verksamhet. Vi tar ansvar för att verksamheten ska bidra till att minska påverkan på människor och miljö. Etik när det gäller placeringar, ansvar för miljön och ett socialt hållbart samhälle. 

 

 

AI Pensions koldioxidavtryck

Vi mäter koldioxidavtrycket i aktieportföljen för att bidra till ökad insyn för våra sparare och som underlag i dialogen med våra förvaltare att öka fokus på klimatpåverkan.

Läs mer