Frågor och svar om överlåtelsen till Skandia

GENERELLA FRÅGOR OCH BAKGRUND

Skandia tar över AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet, genom en beståndsöverlåtelse. Formella godkännanden om överlåtelsen har fattats hos AI Pension, Skandia och de berörda kollektivavtalsparterna. Nu återstår ett godkännande av Finansinspektionen.

Det betyder att de befintliga försäkringarna och verksamhet överlåts till en annan försäkringsgivare som tar över det fulla ansvaret.

Det innebär att Skandia blir ny försäkringsgivare och dotterbolaget Skandikon kommer att ha en roll i den framtida hanteringen som rör kollektivavtalad ITP.

AI Pensions affärsförutsättningar har under de senast åren förändrats. Antalet aktiva försäkrade minskar succesivt och försäkringsinbetalningar från de som har ITP 2 kommer att minska inom en snar framtid. 2019 kommer ett nytt regelverk för tjänstepensionsverksamhet. För att klara de nya regelverkskraven skulle AI Pension behöva anställa fler personer. Sammantaget innebär det att kostnaderna skulle öka, och drabba kunder och medlemmar negativt. Överlåtelsen innebär att dessa negativa effekter kan undvikas.

Överlåtelsen genomfördes den 1 april 2019 efter att Finansinspektionen gett sitt godkännande.

Skandia har valts med anledning av att det är ett av få bolag som kan ta över förvaltningen av alla AI Pensions försäkringar och uppfylla de krav som nya regelverken ställer. Skandia ägs precis som AI Pension av sina kunder. Dessutom är Skandia ett bolag som har funnits länge, har stark ekonomi och hög avkastning. De har också ett stort fokus på att arbeta med hållbarhet. Läs mer på skandia.se

Nu återstår ett godkännande från Finansinspektionen och parallellt göra förberedelser för det praktiska övertagandet.

AI Pensions namn och varumärke kommer att finnas kvar som AI Pension En del av Skandia.