Ersättningspolicy

AI Pension fastställer årligen en policy för ersättning till ledande befattningshavare, styrelse, placeringskommitté och anställda. AI Pension har inga rörliga ersättningar.

Läs mer