Finansiell information – Skandias livbolag

Här hittar du faktablad, årsredovisningar, delårsrapporter, solvens- och verksamhetsrapporter och hållbarhetsredovisningar för Skandias livbolag, Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt.

 

Läs mer 

 


Aktuella siffror

Få aktuella siffror – återbäringsränta, kollektiv konsolideringsgrad, solvensgrad, förvaltat kapital, portfölj och totalavkastning.

Läs mer

 


Rapporter