AI Pension i siffror -- traditionell förvaltning

Här hittar du aktuella siffror, årsredovisningar och halvårsrapporter.

 

Återbäringsränta

 20172016
Återbäringsränta AI Liv7,0 %7,0 %

Totalavkastning

 2018-09-30
Totalavkastning5,7 %
Genomsnitt 5 år8,7 %

Fördelning av tillgångar

 2018-09-30
Aktier36 %
Räntor45 %
Absolutavkastande7 %
Fastigheter12 %

Nyckeltal

 2018-09-30
Förvaltat kapital8 032 mkr
Solvensgrad167 %
Kollektiv konsolideringsnivå ITP157 %
Kollektiv konsolideringsnivå Liv115 %

Siffrorna är preliminära.


Ekonomiska rapporter

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008

Halvårsrapporter

Halvårsrapport 2017-06
Halvårsrapport 2016-06
Halvårsrapport 2015-06
Halvårsrapport 2014-06

Halvårsrapport 2013-06
Halvårsrapport 2012-06
Halvårsrapport 2011-06
Halvårsrapport 2010-06
Halvårsrapport 2009-06
Halvårsrapport 2008-06


Förklaring av ord

Kollektiv konsolideringsnivå

Den kollektiva konsolideringsnivån är kvoten uttryckt i procent mellan AI Pensions tillgångar och AI Pensions totala åtaganden, dvs summan av försäkringstekniska avsättningar och allokerad återbäring.

Solvensgrad

Tillgångarnas verkliga värde i förhållande till företagets garanterade åtaganden. Utvisar företagets finansiella styrka.

Totalavkastning

AI Pensions redovisade totalavkastning är framräknad med beräkningsmetodik och uppställningsform som utgår från GIPS (Global Investment Performance Standard). Avkastningen är tidsviktad.

Återbäring

AI ITP – Återbäring inom AI ITP är överskott som tilldelas eller avsätts för försäkringstagarna. Återbäring sker i form av omedelbar eller senare utbetalning, nedsättning av premien eller höjning av försäkringsförmånen.

 AI Liv – Återbäring inom AI Liv är ett beräknat tillägg grundat på försäkringens aktuella övervärde. Det kan komma att öka eller minska beroende på försäkringsrörelsens resultat.