Återbäring över tid

0,75 % gör stor skillnad

Vi har kunnat leverera en avkastning på 0,75 % över branschsnittet under de senaste 35 åren. Det kanske inte låter så mycket, men över längre tid som ett pensionssparande ofta är, blir det stor skillnad på hur mycket mer pengar du får som pensionär.

Exempel

Sparandebelopp 3 000 kr/mån. Avgifter och skatt är i tabellen inräknat med ett schablonvärde på 1 %.

TidsperiodAI PensionBranschsnitt
35 år (1983-2017)6 816 569 kr5 606 386 kr
1 år38 454 kr38 184 kr
10 år737 776 kr724 964 kr
20 år2 775 325 kr2 394 320 kr
30 år4 685 349 kr3 875 028 kr

Utveckling av sparat kapital

Diagrammet nedan visar skillnaden i värdeutveckling  mellan AI Pension och branschsnitt. Grön linje visar insatt belopp.