Återbäring

Om vi lyckas med att förvalta pensionskapitalet bra kan det uppstå ett överskott. Överskottet går tillbaka till försäkrade medlemmar och kundföretag som återbäring. I den premiebestämda pensionen AI Liv får den försäkrade medlemmen ta del av återbäringen utöver det garanterade pensionskapitalet.  I den förmånsbestämda pensionen ITP 2 är det arbetsgivare som får ta del av återbäringen genom rabatter på pensionspremien och medlemmar får en årlig uppräkning av ålderspensionen, ett så kallat pensionstillägg.

Återbäringsränta AI Liv

I den premiebestämda pensionen AI Liv ges återbäring som tillägg utöver det garanterade försäkringsbeloppet. Återbäringen är inte garanterad men utbetalningen kan aldrig bli lägre än det garanterade försäkringsbeloppet. Vi har under varje år sedan 1983 kunnat ge tillbaka återbäring till våra medlemmar.

 

7 % i återbäringsränta inom AI Liv för 2017

(Återbäringsräntan bestäms en gång per år och gäller föregående år).

 

God återbäring under lång tid

Tabellen nedan visar återbäringsräntan för premiebestämda pensionsförsäkringar, AI Liv. Återbäringsräntan inom AI Liv fastställs en gång per år i efterhand.  Den historiska utvecklingen visar på en god återbäring under lång tidsperiod.

TidsperiodÅterbäringsränta AI Liv
från starten 19832250,1 %
1 år (2017)7,0 %
3 år22,5 %
5 år40,9 %
10 år64,6 %
15 år115,5 %
20 år244,2 %

Siffrorna avser återbäring i procent exklusive avgifter och skatt.

Återbäring inom AI ITP

I den förmånsbestämda pensionen ITP 2 är försäkrad medlem garanterad en pension som motsvarar en viss procent av slutlönen när det är dags att gå i pension. Återbäringen påverkar inte den försäkrades pension men den kan ge arbetsgivare rabatt på pensionspremierna som betalas in. För att den förmånsbestämda pensionen inte ska tappa i värde så värdesäkras den med ett pensionstillägg. Pensionstillägget är en årlig uppräkning av ålderspensionen i ITP 2 och ska följa utvecklingen av konsumentprisindex (KPI).

Läs hur 0,75 % bättre än branschsnittet ger stor skillnad över tid

Har du frågor? Ring våra kunniga rådgivare på 08-54 50 48 10.