AI Pension har beslutat att överlåta sin verksamhet till Skandia

AI Pensions fullmäktige har beslutat att överlåta AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet till Skandia och nu återstår ett formellt godkännande från Finansinspektionen.

Vad innebär förändringen?

Överlåtelsen innebär att Skandia tar över AI Pensions verksamhet och blir ny försäkringsgivare för dig som är kund och medlem i AI Pension. Planen är att överlåtelsen ska genomföras första halvåret 2019 efter att Finansinspektionen gett sitt godkännande.

Varför gör vi överlåtelsen?

AI Pensions affärsförutsättningar har under de senaste åren förändrats. Antalet aktiva försäkrade minskar successivt, eftersom vi inte får erbjuda försäkringar till de som har ITP 1. Därtill kommer försäkringsinbetalningar från de som har ITP 2 att minska inom en snar framtid. 2019 kommer ett nytt regelverk för tjänstepensionsverksamhet. För att klara de nya regelverkskraven skulle AI Pension behöva anställa fler personer. Sammantaget innebär det att kostnaderna skulle öka, och drabba kunder och medlemmar negativt. Överlåtelsen innebär att dessa negativa effekter kan undvikas.

Varför har vi valt Skandia?

Skandia har valts med anledning av att det är ett av få bolag som kan ta över förvaltningen av alla AI Pensions försäkringar och uppfylla de krav som nya regelverken ställer. Skandia ägs precis som AI Pension av sina kunder. Dessutom är Skandia ett bolag som har funnits länge, har stark ekonomi och hög avkastning. De har också ett stort fokus på att arbeta med hållbarhet. Läs mer på skandia.se.

Vad innebär det här för mig som kund och medlem?

Överlåtelsen innebär att befintliga försäkringar överlåts oförändrade från AI Pension till Skandia, som tar över det fulla ansvaret. Du behöver inte göra något och i samband med överlåtelsen flyttas dina försäkringar automatiskt till Skandia.

För dig som har en gruppförsäkring så kommer de att behandlas separat. Mer information om vad som gäller för dem kommer längre fram.

AI Pensions anställda följer med till Skandia och du som kund och medlem kommer fortsättningsvis ha samma kontaktperson som idag.  AI Pensions varumärke och namn kommer också att finns kvar.

Mer information

Mer information hittar du du under frågor och svar och kommer att ges i samband med överlåtelsen. Om du har frågor kan du kontakta oss.

Rådgivare 08-54 50 48 10
Maritha Lindberg, Vd 54 50 48 02
info@aipension.se

Mer information om förändringen

Frågor och svar om förändringen 

Pressmeddelande