En noga utvald fondlösning

Via Svensk Handel Fondförsäkring AB erbjuder vi noga utvalda fondlösningar för de kunder som själva vill påverka sin risknivå och välja inriktningen på sitt sparande. Målet är att tillhandahålla utvalda fonder som ger möjlighet till god riskspridning och avkastning. Inom fondförsäkring är det kunden själv, tillsammans med våra rådgivare som väljer placeringsinriktningen och vilken eller vilka fonder man väljer att investera i.

Storleken på din pension beror sedan på hur dina valda fonder utvecklas. Fonderna kan du när som helst byta utan kostnad. De fonder du kan välja mellan är:

Indecap Guide Sverige C
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond C
Indecap Guide Global C
Indecap Guide Företagsobligation A
Indecap Guide Avkastningsfond A
Cliens Sverige Fokus A
Cliens Räntefond Kort
Cliens Mixfond A
Cliens Småbolag A
Cliens Företagsobligationer A
C Worldwide Global Equities Ethical 1A SEK
C WorldWide Asia 1A SEK
C WorldWide Emerging Markets 1A SEK
ODIN Sverige C
ODIN Global C
ODIN Fastighet B

Fondinformation och aktuella fondkurser

Månadsrapporter fonder

Viktigt att veta – förköpsinformation