Traditionell eller fondförsäkring?

Traditionell försäkring

  • Enkelt – vi tar hand om förvaltningen

  • Tryggt sparande med garanti

  • Möjlighet till mer än garanterat belopp med återbäring

Traditionell försäkring är ett enkelt och tryggt pensionssparande med garanterad ränta och möjlighet till extra återbäring. AI pension tar hand om placeringen av dina pengar och du slipper tänka på att bevaka utvecklingen.

Garanterad ränta

En garanterad ränta betyder att de pengar som du betalar in inte kan minska i värde. Blir avkastningen högre än den garanterade räntan får du dessutom återbäring. Nivån på den garanterade räntan beror på när försäkringen tecknats.

Så placeras dina pengar

Vi placerar dina pengar aktivt i en mix av aktier, räntor, fastigheter och absolutavkastande tillgångar i form av hedgefonder. Placeringarna anpassas efter aktuellt konjunkturläge för att uppnå en god riskspridning och en långsiktigt stabil värdetillväxt.

Hänsyn för miljön, socialt ansvar och affärsetik är en självklar del när vi placerar dina pengar.

Högre återbäring än branschsnittet

Vi har som mål att uppnå en god avkastning över tid. Resultatet visar att AI Pension har kunnat ge högre återbäring än branschsnittet under de senaste 35 åren.

Möjlighet att byta sparform

Det finns alltid en möjlighet att flytta dina pensionspengar vid behov. Vill du byta från traditionell försäkring till ett sparande i fondförsäkring går det bra, och det kostar ingenting.

Se fördelning av tillgångar och värdeutveckling

 

7 % i återbäringsränta för tredje året i rad

Läs mer

Fondförsäkring

I fondförsäkring har du större möjlighet att påverka hur sparandet förvaltas. Du kan själv välja hur mycket risk du vill ta och vilken placering som passar dig bäst. Fondförsäkring ger möjlighet till större avkastning.

Genom vårt samarbete med Svensk Handel Fondförsäkring får du tillgång noga utvalda fondlösningar som ger möjlighet till god riskspridning och avkastning.

Läs mer