Löneväxling

Pensionsspara avdragsgillt.

Med löneväxling ger du dina anställda chansen att pensionsspara avdragsgillt – ett fördelaktigt sparande som ger mer i pension. Det är en möjlighet som ger dig nöjda medarbetare och samtidigt gör ditt företag mer attraktivt.

Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär att en del av bruttolönen byts ut mot ett pensionssparande. Förenklat är det ett sätt att fortsätta spara avdragsgillt trots att avdragsrätten för privat sparande tagits bort. Och det kostar dig i princip ingenting, förutom lite administration.

Flera fördelar

Den stora fördelen med löneväxling är att man inte betalar skatt på pengarna förrän de betalas ut som pension. Och eftersom pensionen ofta blir lägre än den nuvarande lönen, så blir även inkomstskatten lägre. Dessutom är avkastningsskatten för pensionssparande lägre än för andra sparformer.

Även sparbeloppet kan bli högre för den sparande än beloppet som dras från lönen. Det beror på att du som arbetsgivare betalar cirka sex procent lägre skatt på pengar till pension än för arbetsgivaravgifter på lön. Vilket innebär att en du som arbetsgivare kan lägga till den mellanskillnaden på det löneväxlade beloppet, utan att det kostar företaget något.

För den med lite högre lön

Löneväxling är ett fördelaktigt sparande för den som har en månadslön på minst 43 309  kronor – efter löneväxlingen (2019). Är lönen lägre så minskar den allmänna pensionen, sjukpenningen, föräldrapenningen och a-kassan.

Vi hjälper dig

Det är enkelt att börja löneväxla. Ring våra rådgivare Carl-Johan Pontén eller Mathias Lundberg på 08-54 50 48 10 eller e-posta till radgivning@aipension.se. Därefter tar vi hand om avtal och administration.

Löneväxling jämfört med annan sparform

Spartid 30 år, utbetalningstid 10 år

 ISK/KapitalförsäkringLöneväxling
Total summa mellan 65-75 år722 000 kr1 209 000 kr
Bruttolön44 000 kr44 000 kr
Belopp som löneväxlas02 000 kr
Extrabelopp från arbetsgivare *)120 kr
Månadssparande i ISK/Kapitalförsäkring1 000 kr
Lön efter sparande och skatt **)30 585 kr30 585 kr
Årlig avkastning4%4%
Schablonskatt på kapitalet ***)0,83%0,30%

*) Skatten på löneväxling är ca 6 % lägre än på löneutbetalning vilket innebär att arbetsgivaren kan skjuta till mellanskillnaden till sparbeloppet.

**) I Exemplet är kommunalskatten 30 %
***) Schablonskatt på ISK och kaptalförsäkring är mer än dubbelt så hög som för pensionsförsäkring. Utbetalning från kapitalförsäkring och ISK är skattefri. Utbetalning från pensionsförsäkringen har i exemplet beskattats med 30 %.

Viktigt att tänka på

  • Löneväxla är fördelaktigt för anställd som har månadslön över 43 309 kr/mån efter löneväxling (2019). Om lönen efter löneväxling är lägre får du mindre i allmän pension än innan löneväxling.
  • Sjukpensionen blir lägre vid långvarig sjukdom.
  • Som arbetsgivare bör du betala in en oförändrad pensionspremie till den anställdas tjänstepension. Annars förlorar den anställda på att löneväxla.

Är den anställde försäkrad inom ITP 1, måste företaget skjuta till mellanskillnaden i ITP-premie vid lön före och efter löneväxling. Det är 30 % av löneväxlingspremien. Löneväxlar den anställde 1 000 kr, måste företaget skjuta till 300 kr. Detta är kostnadsneutralt för företaget jämfört med om den anställde inte löneväxlar.