AI Tjänstepension

En trygghet för framtiden.

AI Tjänstepension – skräddarsydd för företaget och individen.

AI Tjänstepension är en individuell tjänstepensionsförsäkring för dig och dina anställda. Försäkringen anpassas helt efter ditt företags förutsättningar och individens behov.

  • Valfri storlek på pensionssparandet
  • Välj mellan traditionell eller fondförsäkring
  • Kan användas för löne-/bonusväxling
  • Möjlighet att lägga till försäkringsskydd (sjukdom, premiebefrielse mm)

AI Pension är dessutom bland de bästa när det gäller hög och jämn återbäring över tid.

Traditionell eller fond – hur vill du placera dina pengar?