En noga utvald fondlösning

 

Via Svensk Handel Fondförsäkring AB erbjuder vi noga utvalda fondlösningar för de kunder som själva vill påverka sin risknivå och välja inriktningen på sitt sparande. Målet är att tillhandahålla utvalda fonder som ger möjlighet till god riskspridning och avkastning. Inom fondförsäkring är det kunden själv, tillsammans med våra rådgivare som väljer placeringsinriktningen och vilken eller vilka fonder man väljer att investera i.

Storleken på din pension beror sedan på hur dina valda fonder utvecklas. Fonderna kan du när som helst byta utan kostnad. De fonder du kan välja mellan är:

Indecap Guide Företagsobligation, Klass A
Indecap Guide Global, Klass A
Indecap Guide High Risk Dynamic, Klass A
Indecap Guide Sverige, Klass A
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond , Klass A
Indecap Guide Avkastningsfond , Klass A

DNB SEK Short Bond Retail A

Cliens Räntefond Kort
Cliens Sverige Fokus 
Cliens Mixfond 

Carnegie Worldwide Ethical Sub Fund

Se sammanställning och aktuell utveckling av fonder här 


Viktigt att veta om fonderna  (förköpsinformation)