Traditionell eller fond?

Traditionell försäkring

Ett tryggt och enkelt pensionssparande med garanterad ränta och möjlighet till extra återbäring. AI pension tar hand om placeringen av dina pengar och du slipper tänka på att bevaka utvecklingen.

Garanterad avkastning

En garanterad ränta betyder att de pengar som du betalar in inte kan minska i värde. Blir avkastningen högre än den garanterade räntan får du dessutom återbäring. Nivån på den garanterade räntan beror på när försäkringen tecknats.

Vi placerar dina pengar aktivt i aktier, räntor och fastigheter. Och vi anpassar fördelningen efter aktuellt konjunkturläge för att få bästa värdeutveckling på kapitalet.

Högre återbäring än branschsnittet

Vi har som mål att ha en god avkastning över tid. Och AI Pension har kunnat ge högre återbäring än branschsnittet under de senaste 33 åren.

Läs mer

Fondförsäkring

I fondförsäkring har du större möjlighet att påverka hur sparandet förvaltas. Du kan själv välja hur mycket risk du vill ta och vilken placering som passar dig bäst. Fondförsäkring ger möjlighet till större avkastning.

Genom vårt samarbete med Svensk Handel Fondförsäkring får du tillgång noga utvalda fondlösningar som ger möjlighet till god riskspridning och avkastning.

Läs mer