AI Plan

Skräddarsydd efter företagets behov

För att vara en attraktiv arbetsgivare, bör det finnas en tjänstepension för de anställda. Vi erbjuder dig och ditt företag en tjänstepensionsplan som du kan skräddarsy för ditt företags behov. Den passar företag som inte har kollektivavtal.

Den försäkrade kan välja att placera sina premier i en traditionell försäkring med garanterad ränta eller i  fondförsäkring med utvalda fondlösningar i samarbete med  Svensk Handel Fondförsäkring AB.

Planen innehåller ålderspension, sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring.

Ålderspension

Den försäkrade kan välja att placera sina premier i en traditionell försäkring med garanterad ränta eller i fondförsäkring med tillgång till fonder som ger möjlighet till god riskspridning och avkastning.

Återbetalningsskydd ingår
Det ingår ett återbetalningsskydd vilket innebär att om den försäkrade avlider så går pensionen till make/maka, sambo och/eller barn. Återbetalningsskyddet går att välja bort för att få högre pension.

Vad kostar det?

Avgiften för ålderspensionsförsäkring är;

Traditionell försäkring: Fast årlig avgift: 180 kr. Rörlig kapitalavgift: 0,65 %

Fondförsäkring: Fast årlig avgift: 180 kr.  Rörlig kapitalavgift: 0,50 %.
Vid val av fond tillkommer också fondavgifter. För mer info se resp fondfaktainformation.

Premiebefrielseförsäkring

Om den försäkrade förlorar arbetsoförmågan på grund av sjukdom eller olycksfall, träder premiebefrielseförsäkringen in och befriar arbetsgivaren från premierna till ålderspensionsförsäkringen.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen i AI Plan är uppbyggd på ett liknande sätt som inom ITP. Den kompletterar den allmänna försäkringen från Försäkringskassan, som täcker upp vid långvarig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. I sjukförsäkringen finns möjlighet att teckna ett högre belopp än vad ITP kan ge.

På AI Pensions inloggade sidor Internetkontoret administrerar du som kund dina anställdas uppgifter och ärenden. I samband med att planen tecknas, kommer du att få behörighet till Internetkontoret och information om hur administrationen går till.

Vill du att vi hjälper dig hitta en lösning som passar just ert företag bäst?
Ring 08-54 50 48 10 eller mejla oss
Jag vill få en offert
Traditionell eller fond – hur vill du placera dina pengar?