Traditionell eller fondförvaltning?

Tjänste­pensionen utgör för många ca 25–50 % av den totala pensionen, därför kan dina val av placering göra stor skillnad på sikt. Vilka val du kan göra beror på hur avtalet för din tjänstepension ser ut, men ofta kan du välja mellan traditionell förvaltning eller fondförvaltning (eller båda). Med traditionell förvaltning får du ett enkelt och tryggt sparande med garanti och med fondförvaltning väljer du själv placeringar.

Traditionell förvaltning

  • Enkelt – vi tar hand om förvaltningen
  • Tryggt – sparande med garanti
  • Möjlighet – till mer än garanterat belopp

Spara med garanti

Traditionell förvaltning innebär att Skandias kapital­förvaltare förvaltar pengarna. Medarbetarna kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat – däremot mer. Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskott i Skandias livbolag.

 

Skandia placerar främst i aktier och på valda delar av världs­marknaden. Vi har också investerat i t.ex. direktägda fastigheter, cancer­sjukvård, infra­struktur och i onoterade bolag med fram­tiden för sig som Klarna.

Så placeras dina pengar

Hållbarhet

Så jobbar Skandia med hållbarhet: Miljö­mässigt och socialt ansvar ligger till grund för alla våra investe­ringar. Vi har skrivit under FN:s principer för ansvars­fulla investeringar (PRI) och granskar företagen ur hållbarhets­synpunkt. Dessutom skapar vår lång­siktig­het möjlighet till samhälls­viktiga investe­­ringar, t.ex. förnyelse­bar energi.

 

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

 


Fondförvaltning

  • Du väljer själv placering bland våra fonder
  • Du kan byta placering när du vill
  • Möjlighet att sprida placering och risker för att öka dina möjligheter

Placera i utvalda fonder

Fondförvaltning innebär att medarbetaren kan välja bland ett 90-tal kvalitets­säkrade fonder – noga utvalda av våra fond­analytiker och granskade bl.a. ur håll­barhets­synpunkt. I jämförelse med traditionell förvaltning innebär det att man bör vara beredd på att ta en högre risk i sparandet. Investeringen kan både öka och minska i värde.

Se de utvalda fonderna i Skandias fondlista

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Kontakta oss

08-54 50 48 20

forsakringsadministration@aipension.se