Företag­shälsa i fokus – för friskare företag

Som kund i AI Pension blir du kund i Skandia med möjlighet till hälsotjänster som bidrar till friskare medarbetare och ökad lönsamhet för företaget. Skandia har tillsammans med deras kunder de 12 senaste åren halverat medarbetarnas sjuk­frånvaro och ökat företagens lönsamhet. Skandia kallar det Hälso­kedjan: Hälso­försäkring, Privatvårds­försäkring & Sjuk­försäkring – med möjlighet att lägga till effektiva hälso­tjänster.

Läs mer 

Kontakta oss

08-54 50 48 20

forsakringsadministration@aipension.se