Gruppförsäkringar

Gruppförsäkringar

Från den 1 april 2019 övergick gruppförsäkringen till Skandia

AI pension har överlåtit sin verksamhet till Skandia den 1 april 2019, vilket också innebär att den som har en gruppförsäkring i Bliwa genom AI Pension har flyttats över till en motsvarande gruppförsäkring i Skandia , under förutsättning att du är fullt arbetsför, bosatt och folkbokförd i Sverige.

Mer information

Mer information för både företaget och anställda finns på skandia.se/grupp.

Bra att veta om gruppförsäkringen hittar du också här

Så funkar gruppförsäkring
Anmäl och ändra personalförändringar

Kontakta oss


Företag
Skandia: 031-81 62 52, gruppavtal@skandia.se eller
AI Pension 08-54 50 48 20 forsakringsadministration@aipension.se

Anställda
Skandia: 0771-55 55 00, grupp@skandia.se eller se dina försäkringar genom att logga in på Mina sidor på skandia.se

Ny medlem i Sveriges Arkitekter?

Som ny medlem i Sveriges Arkitekter får du ett förmånligt erbjudande från Skandia på personförsäkringar som ger dig ekonomisk ersättning i händelse av olycksfall, sjukdom och dödsfall.