Tjänstepension

Tjänstepensionen är den del som påverkar din totala pension mest.

Den kan stå för uppemot hälften av din totala inkomst som pensionär. Och ju yngre du är och ju högre lön du har, desto större andel utgörs av tjänstepensionen. Den är däremot inte självklar, såvida du inte omfattas av kollektivavtal, då har du en tjänstepension som kallas ITP. Saknas kollektivavtal och tjänstepension har vi möjlighet att erbjuda lösningar som gör att du kan få en bra lön när väl du slutar jobba.

Pensionslösningar utan kollektivavtal

Privata företag som inte omfattas av kollektivavtal kan istället skaffa en egen tjänstepensionslösning. Vi har vi två olika varianter av pensionslösningar som vi skräddarsyr efter hur ditt och företagets behov ser ut.

ITP 2

Kollektivavtalad tjänstepension

AI Pension administrerar och förvaltar ITP 2 – tjänstepensionen du har som är privatanställd tjänsteman född 1978 eller tidigare och arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtalad tjänstepension.