Vid dödsfall

Om du skulle avlida är det bra att veta vem som får dina pensionspengar. De olika efterlevandeskydden skiljer sig åt i ersättningstid och till vilka i familjen som får pengarna.

Vem får pengarna?

I det fallet du inte gjort ett eget aktivt val.

EfterlevandeskyddErsättningstidVem får pengarna?
Familjepension ITP 2Max 20 årMake/maka, registrerad partner och barn under 20 år.
(inte till sambo)
ITPK återbetalningsskydd5 år
Valbart 5-20 år
I första hand till make/maka/ registrerad partner eller sambo. I andra hand till barn oavsett ålder
ITPKs familjeskydd5 årMake/maka/registrerad partner, sambo. I andra hand barn oavsett ålder.
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)Till pension/ avslutad anställningI första hand make/maka/registrerade partner. I andra hand till barn eller barnbarn, därefter föräldrar.
(Inte till sambo)

Familjepension ITP 2

Om du skulle avlida och har mer än 511 500 kronor i årslön får din make/maka, registrerad partner och barn under 20 år familjepension från ITP 2. Beloppets storlek beror på din årslön och hur många barn du har vid dödsfallet. Observera att familjepension inte kan betalas ut till sambo.

ITPK återbetalningsskydd

I valet av ITPK kan du själv välja om du vill ha ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet innebär att om du avlider innan ITPKs ålderspension betalas ut, betalar försäkringsbolaget ut försäkringens värde i första hand till make/maka/ registrerad partner eller sambo och i andra hand till barn oavsett ålder.

ITPKs familjeskydd

Genom att välja till Familjeskydd i ITPK får din make/maka/registrerad partner, sambo och barn (oavsett ålder) 48 600 eller 97 200 kronor per år under fem års tid. Ersättningsnivån bestämmer du själv. Familjeskydd ITPK upphör att gälla då du går i pension eller slutar din anställning. Valet om familjeskydd gör du på blankett från Collectum.

Ändra förmånstagare
Vill du ändra förmånstagare för din ITPK behöver du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande som du hittar hos collectum.se här.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Genom din tjänstegrupplivförsäkring (TGL) betalas ett engångsbelopp ut till din make/maka/registrerade partner och barn under 20 år om du skulle avlida innan du fyllt 65. Om du skulle avlida före 55 års ålder får efterlevande 285 600 kronor i ett engångsbelopp. Därefter minskas engångsbeloppet med 23 800 kronor per år. Om du däremot har barn under 17 år vid dödsfallet, minskas inte engångsbeloppet efter 55 års ålder. TGL upphör att gälla då du slutar arbeta eller från att du fyller 70 år.

Ändra förmånstagare
Det generella förmånstagarförordnande i TGL omfattar inte din sambo. Vill du ändra det eller på annat sätt ändra förmånstagare så behöver du fylla i en blankett från Skandia som du hittar här eller kontakta oss direkt.

Barntillägg utbetalas om barnen är under 20 år enligt följande:

Barnets ålderTillägg (2021)
Ej fyllt 17 år95 200 kr
Fyllt 17 år men ej 19 år71 400 kr
Fyllt 19 år men ej 20 år47 600 kr

 

Har du ett sparande hos oss eller funderar du som efterlevande på vad som kommer hända från vår sida när ett dödsfall inträffar?

  • Vi får per automatik information om dödsfallet från Skatteverket inom 14 dagar
  • Om det finns en pågående pensionsutbetalning upphör den per automatik
  • Vi får dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket
  • Har den försäkrade inget efterlevandeskydd som ska betalas ut till efterlevande skickar vi ett brev till dödsboadressen och meddelar det
  • Har den försäkrade ett efterlevandeskydd skickar vi ett brev till förmånstagaren/förmånstagarna inom en månad.

Dödsfall när den försäkrade bor utomlands
Vi får inte information om dödsfallet. Efterlevande behöver kontakta oss och skicka in ett dödsfallsintyg. För mer information kontakta oss på 08-54 50 48 20.