Om du separerar eller skiljer dig

Vid skilsmässa eller en separation kan det vara bra att kolla upp om och hur dina framtida pensionspengar påverkas.

Tjänstepension ITP
Kolla upp om dina efterlevande får dina pensionspengar om du avlider i förtid. Inom följande delar av din ITP kan det finnas efterlevandeskydd där du vill byta förmånstagare:

  • ITPK
  • Familjeskydd i ITPK
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Inom ITPK-försäkringen går pengarna generellt till maka/make, sambo, registrerad partner eller barn.

Inom Tjänstegrupplivförsäkringen betalas det ut ett engångsbelopp till make/maka/registrerad partner och barn under 20 år. Om du vill att sambo ska vara förmånstagare måste du skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande.

 Det gäller också oftast generellt om du har någon pensionsförsäkring och inte själv valt förmånstagare.

 Har du inga barn eller andra närstående?
I så fall kan det vara läge att ta bort efterlevandeskyddet. Tänk på att även make/sambos barn är tillåtna som förmånstagare. Du får ut en något högre pension utan detta.

Om du är osäker på vem som är förmånstagare eller om du vill ändra förmånstagare, vänligen kontakta våra rådgivare.