Om du blir sjuk

Blir du sjukskriven en längre tid och inte kan arbeta kan du få ersättning från din tjänstepension. Men du behöver inte göra något. Din arbetsgivare gör sjukanmälan och vi får uppgifter om din sjukskrivning direkt från Försäkringskassan.

När du har varit sjuk minst 25 procent i 90 dagar och får ersättning från Försäkringskassan kan du få ITPs sjukpension som är en kompletterande ersättning till sjukpenningen.

Har du ITP 2 betalas sjukpensionen ut från och med 91:a sjukdagen. Sjukpensionen betalas ut så länge sjukskrivningen pågår och du får samtidigt ersättning från Försäkringskassan.

Bra att veta!
Du behöver inte göra något om du blir sjukskriven. Din arbetsgivare gör en sjukanmälan  från din 91:a sjukdag och v
i får uppgifter om din sjukskrivning direkt från Försäkringskassan.

 

Ersättning vid sjukdom

Tabellen nedan visar ersättningen du får vid sjukdom utöver den ersättning du får från Försäkringskassan.

Årslön (2021)Ersättning i % av lön
– 380 800 kr10 % (max 360 dagar)
380 800 kr – 1 364 000 kr65 %
1 364 000 kr – 2 046 000 kr32,5 %

Inbetalningarna till din tjänstepension ITP 2 och Skandias tjänstepension med premiebefrielse fortsätter även om du är sjukskriven.

Om du är sjukskriven under en längre tid, och går från lön till sjukersättning, påverkas troligtvis din inkomst. I regel är sjukersättningen lägre än lönen. Bra att veta är dock att sjukersättningen också är pensionsgrundande, men eftersom inbetalningen till den allmänna pensionen är kopplad till din inkomst blir den lägre om din inkomst sänks.

Sjuk före 1 juli 2018

För dig som blev sjuk före 1 juli 2018 och får sjukpension från oss så sänker vi inte ersättningsbeloppet i din sjukpension, trots att Försäkringskassans ersättning kan ha höjts från 1 juli 2018. Det kan innebära att du totalt får för hög ersättning från oss och Försäkringskassan tillsammans. Därför har Försäkringskassan rätt att sänka din sjukpenning för att den totala ersättningen ska bli korrekt.