Om du blir sambo eller gifter dig

Om du gifter dig, blir sambo eller får barn är det viktigt att du ser över vilken ersättning din familj får om du skulle avlida.

Familjepension ITP

Pensionen tjänas in på årslön över 511 500 kronor. Pensionen betalas ut till din make/maka/registrerade partner och barn under 20 år. Däremot betalas pensionen inte ut till sambo.

ITPK

Inom ITPK kan du själv välja om du vill ha ett återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Om man inte skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande så tillfaller båda skydden i första hand make/maka/registrerad partner eller sambo. I andra hand barn oavsett ålder.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Din make/maka/registrerade partner och barn under 20 år får ett engångsbelopp utbetalt om du skulle avlida innan du fyllt 65. Om du vill att din sambo ska vara förmånstagare måste du skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande.

Pensionsförsäkring utanför kollektivavtal

Försäkringsvillkoren innehåller ofta ett generellt förmånstagarförordnande till make/sambo i första hand och barn oavsett ålder i andra hand. Ibland omfattas i sista hand även make/sambos barn. Du har ofta fått möjlighet att själv välja vilka som ska vara förmånstagare och har frihet att anpassa efter egna behov. Kretsen av möjliga förmånstagare är dock begränsad av reglerna i inkomstskattelagen och ibland av vilken försäkringsprodukt du har.