Egen företagare

Har du ett eget företag ansvarar du själv för att ordna med pensionen och ett eget pensionssparande.

Ta ut marknadsmässig lön/överskott

Många företagare tar ut för låg lön. Tänk på är att lönen som tas ut är en av de viktigaste faktorerna som påverkar din pension. Har du aktiebolag är det lönen som är pensionsgrundande. Och för dig som har en enskild firma eller handelsbolag är det överskottet respektive överskottet per delägare som är pensionsgrundande.

Om du kan, ta ut en ordentlig lön, minst 8 basbelopp, dvs 380 800 kronor/år (2021). Det är viktigt eftersom både allmän sjukförsäkring och allmän pension baseras på inkomsten.

Nystartat företag

Har du nyligen startat företaget kan det vara svårt att ta ut en tillräckligt hög lön. Ett alternativ under den första tiden är att i alla fall ha ett försäkringsskydd som en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Får företaget senare goda inkomster så kan du komplettera med större inbetalningar i ett pensionssparande.

Pensionssparande

Som anställd företagare i eget aktiebolag ansvarar du själv för ditt sparande till tjänstepension. De flesta som har en anställning får tjänstepension från arbetsgivaren. Många företagare väljer att ha samma premienivå som inom kollektivavtalet ITP 1. Där är premien 4,5 procent av lönedel upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och av lönedel därutöver är premien 30 procent.

Driver du aktiebolag kan du spara till din pension i en tjänstepensionsförsäkring. Du får dra av för pensionssparande, upp till 35 procent av lönen, i företagets deklaration.  Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 476 000 kronor (2021).

Som  näringsidkare med handels- eller kommanditbolag eller om du har enskild firma  kan du fortfarande pensionsspara i en privat pensionsförsäkring (till skillnad från privatpersoner). Du får dra av för pensionssparande, upp till 35 procent av lönen, i din inkomstdeklaration.  Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 476 000 kronor (2021).

Att tänka på är att du har tillgång till maximal statlig pension och full tillgång till sociala förmåner såsom sjukpenning med en lön som uppgår till  45 865 kronor/månad eller 550 380 kronor per år (2021).

Tänk på!

  • Lönen du betalar skatt och avgifter på gör att du tjänar in till din allmänna pension.
  • Betala in premier till tjänstepensionsförsäkring  t ex motsvarande nivån inom ITP 1 så får du motsvarande tjänstepension som de flesta andra anställda har.
  • Som delägare i handelsbolag eller om du har enskild firma kan du fortfarande göra avdrag för ett privat pensionssparande.
  • Om du driver företaget vidare efter 65 får du lägre sociala avgifter och större grund- och jobbskatteavdrag.