Planera din pension

Hur vill du att din framtid ska se ut som pensionär? Och vill du jobba längre eller gå tidigare? Det är en hel del att tänka på när man är mitt i livet. Men bäst är att planera ekonomin i god tid för att livet ska bli så bra som möjligt när du väl blir pensionär.

 

Här har vi sammanställt delar som är bra att veta för att underlätta i din planering.

Din pension kommer från flera håll och det är dessa tillsammans som kommer bli din totala utbetalning.

När det är dags att gå i pension får de flesta allmän pension från Pensionsmyndigheten, tjänstepension från sin arbetsgivare och kanske ett privat sparande. För att ta reda på hur mycket pengar det handlar om kan du skaffa en dig en överblick över hela din pension på minpension.se. Där kan du:

  • se vad du totalt har tjänat ihop i pension fram tills idag
  • göra en prognos som visar ungefär hur mycket du förväntas få i pension varje månad.

Allmän pension

Du tjänar in till din pension när du arbetar, under vissa förutsättningar även när du studerar eller är föräldraledig. Varje år sätts det av pengar till din allmänna pension och beloppet delas upp i två delar. Den största delen hamnar i inkomstpensionen. Den mindre delen hamnar i premiepensionen, det är den delen du själv kan påverka genom att välja fonder.

Pension från din arbetsgivare

De flesta arbetsgivare betalar in pengar till de anställdas pension. Det kallas för avtals- eller tjänstepension. På företag med kollektivavtal brukar man prata om avtalspension, annars kallas det för tjänstepension. I grund och botten är det samma sak, det vill säga pengar från ditt arbete. Om du äger ett aktiebolag bestämmer du själv över din tjänstepension.

Eget pensionssparande

Om du är delägare i handelsbolag eller ha en enskild firma måst du du spara till din pension i en privat pensionsförsäkring. Du kan räkna med att få cirka 50-70 procent av din slutlön i pension. Vill du behålla den livsstil du har idag när du slutar jobba, är det bra att även själv spara till pension på annat sätt än genom pensionsförsäkringar.  Löneväxling kan vara ett sätt för dig som är anställd med tjänstepension att komplettera din pension.

Om du skulle avlida är det bra att veta vem som får dina pensionspengar. Olika efterlevandeskydd gäller olika länge.

Vem får pengarna vid dödsfall?

EfterlevandeskyddErsättningstidVem får pengarna?
Familjepension ITP 2Max 20 årMake/maka, registrerad partner och barn under 20 år.
(inte till sambo)
ITPK återbetalningsskydd5 år
Valbart 5-20 år
I första hand till make/maka/ registrerad partner eller sambo. I andra hand till barn oavsett ålder
ITPKs familjeskydd5 årMake/maka/registrerad partner, sambo. I andra hand barn oavsett ålder.
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)Till pension/ avslutad anställningI första hand make/maka/registrerade partner. I andra hand till barn eller barnbarn, därefter föräldrar.
(Inte till sambo)

Familjepension ITP 2

Om du skulle avlida och har mer än 511 500 kronor i årslön får din make/maka, registrerad partner och barn upp till 20 år familjepension från ITP 2. Beloppets storlek beror på din årslön och hur många barn du har vid dödsfallet. Observera att familjepension inte kan betalas ut till sambo.

ITPK återbetalningsskydd

I valet av ITPK kan du själv välja om du vill ha ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet innebär att om du avlider innan ITPKs ålderspension betalas ut, betalar försäkringsbolaget ut försäkringens värde till den/de som är insatt som förmånstagare, i första hand till make/maka/ registrerad partner eller sambo och i andra hand till barn oavsett ålder.

ITPKs familjeskydd

Genom att välja till Familjeskydd i ITPK får din make/maka/registrerad partner, sambo och barn (oavsett ålder) 48 600 eller 97 200 kronor per år under fem års tid. Ersättningsnivån bestämmer du själv. Familjeskydd ITPK upphör att gälla då du går i pension eller slutar din anställning. Valet om familjeskydd gör du på blankett från Collectum.

Ändra förmånstagare
Vill du ändra förmånstagare för din ITPK behöver du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande som du hittar hos collectum.se här.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Genom din tjänstegrupplivförsäkring (TGL) betalas ett engångsbelopp ut till din make/maka/registrerade partner och barn under 20 år om du skulle avlida innan du fyllt 65. Om du skulle avlida före 55 års ålder får efterlevande 285 600 kronor i ett engångsbelopp. Därefter minskas engångsbeloppet med 23 800  kronor per år. Om du däremot har barn under 17 år vid dödsfallet, minskas inte engångsbeloppet efter 55 års ålder. TGL upphör att gälla då du slutar arbeta eller från att du fyller 70 år.

Ändra förmånstagare
Det generella förmånstagarförordnande i TGL omfattar inte din sambo. Vill du ändra det eller på annat sätt ändra förmånstagare så behöver du fylla i en blankett från Skandia som du hittar här eller kontakta oss direkt.

 

Barntillägg utbetalas om barnen är under 20 år enligt följande:

Barnets ålderTillägg (2021)
Ej fyllt 17 år95 200 kr
Fyllt 17 år men ej 19 år71 400 kr
Fyllt 19 år men ej 20 år47 600 kr

 

Ta bort efterlevandeskyddet och höj pensionen

För dig som har ett efterlevandeskydd i din försäkring kan det finnas anledning att välja bort det för att öka din egen pension. Det här kan till exempel passa om du är ensamstående och saknar barn, om barnen har blivit vuxna eller när du börjar närma dig pension.

Ändra förmånstagare eller ta bort efterlevandeskydd

Om du vill göra några ändringar i ditt befintliga skydd så kan vi i vissa fall behöva arbetsgivarens godkännande och att vi måste göra en hälsoprövning av din hälsostatus vid tillfället. Vill du bara göra ändringar av vilka som ska få efterlevandeskydd så går det oftast bra.

De sista åren före pension finns det ett antal saker att tänka på om du är försäkrad inom ITP 2. Om du har en uppfattning om hur du skulle vilja göra under dessa år, kan det vara bra att känna till vilka effekter dina val har på din pension.

Även om många väljer att gå i pension vid 65 finns det inget som säger att du måste göra det. Du bestämmer själv vad som passar din livssituation bäst.
Kom ihåg att ansöka om allmän pension på pensionsmyndigheten.se om du vill börja ta ut den.

Tänk på det här när du väljer utbetalningstid:

  • För varje månad som du väntar med uttaget ökar din pension.
  • Pension före 65 innebär att inbetalningarna till din pension slutar i förtid och att pensionen ska räcka en längre tid. Därför blir pensionen lägre varje månad.
  • Viktigt att veta är att du inte kan stoppa utbetalningarna från oss när de väl har börjat.

Bra att vänta till 62 om du har ITP 2

I ditt pensionsbesked för ITP 2 framgår vilken pensionsålder du har. Den vanligaste pensionsåldern är 65, men även 62 förekommer. Du har möjlighet att ta ut pension redan en månad efter du har fyllt 55 år. Ett tips för dig som funderar på att gå i pension före 65 år, är att vänta till månaden efter du har fyllt 62 år. Då kan du nämligen omfattas av så kallad slutbetalning i ITP 2. Det innebär att du får lika mycket inbetalt till din pension som om du skulle ha arbetat kvar med samma lön fram till 65 år. 
Din tjänstetid byggs också på med den tid som återstår till 65. En av faktorerna som avgör storleken på din tjänstepension i ITP 2 är din tjänstetid. Har du arbetat i 30 år inom ITP-avtalet fram till du fyller 65 år, har du uppnått full tjänstetid. Väljer du att gå i pension innan du har uppnått full tjänstetid, kommer det att på verka din pension negativt.

För att få kollektiv slutbetalning

  • Din arbetsgivare behöver betala in premier till din ITP 2 vid tidpunkten för din pension
  • Du får arbeta max 8 timmar per vecka.

Om du har en annan pensionslösning än ITP 2 på lönedelar över 511 500 kronor, får du ingen slutbetalning på de delarna.

På minpension.se kan du göra en pensionsprognos. Där kan du även se hur din pension varierar beroende på när du väljer att gå i pension.

Hur länge och hur mycket du jobbar spelar stor roll för din framtida pension. Både din allmänna pension och den pension du får från din arbetsgivare, så kallad tjänstepension, är baserad på ditt totala arbetsliv. Kom även ihåg att det enbart är lön du skattar för som räknas.

Att gå ner i arbetstid exempelvis när barnen är små innebär sänkt lön och därmed minskar inbetalningarna till tjänstepensionen. Störst negativ påverkan får det på pensionen om du tar hela föräldraledigheten ensam och därefter arbetar deltid under många år, har du hög lön påverkar det pensionen ännu mer. Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen påverkas negativt av deltidsarbete. Om inkomsten sänks minskar inbetalningarna till pensionssystemen och därmed blir den slutliga pensionen lägre.

Riskabelt att gå ner i tid innan pension

Att gå ner på deltid åren innan pension kan ge mindre i plånboken när man helt slutar jobba. För dig som har en aktiv ITP 2, som är en förmånsbaserad tjänstepension, baseras pensionen på din slutlön du hade innan pensionen eller lönen åren strax innan pension.

Vid föräldraledighet

I de flesta fall fortsätter arbetsgivaren att betala in till din tjänstepension när du är föräldraledig men reglerna kan skilja sig åt i olika avtal. Kolla med din arbetsgivare eller med facket vad som gäller för dig. Kolla även upp föräldralön. Med kollektivavtalad föräldralön skjuter arbetsgivaren till ytterligare pengar så att du som föräldraledig kan få upp till knappt 90 procent av din vanliga lön. Utan föräldralön får du nöja dig med föräldrapenningen.

Kompensera din partner

Det är ekonomiskt smart att dela lika på föräldraledighet och deltid. Men om en part ändå är hemma mer kan den andra kompensera genom att föra över delar av sin premiepension eller beskattade pengar som partnern kan placera långsiktigt i sitt eget namn

Öka din framtida lön

Den största delen av din pension är baserad på din lön. Det innebär att en bra löneutveckling idag ger dig en bättre pension i framtiden.

För att du ska kunna få en högre pension kan din arbetsgivare erbjuda dig att löneväxla. Det innebär att du sätter av en del av din lön till pension – det vill säga din lön när du blir pensionär! Läs mer om löneväxling här

Vänta med att gå i pension – uppskjutet uttag

I normalfallet upphör inbetalningarna till din tjänstepension vid 65 år. Arbetsgivaren har då uppfyllt sin del av avtalet enligt ITP 2. Du har rätt att arbeta till 67 och kan även komma överens med arbetsgivaren att fortsätta efter 67 års ålder. Du behöver oavsett ålder, meddela oss om du vill skjuta upp utbetalningen. När du väl väljer att påbörja pensionsutbetalningen, kommer månadsbeloppet att vara högre, eftersom pensionen utbetalas under färre antal år.

Hur länge ska din pension betalas ut?

Det vanliga är att pensionen betalas ut livet ut. Men du kan också välja att ta ut din ålderspension under ett visst bestämt antal år. Kortast möjliga utbetalningstid för ITP är fem år och för ITPK två år.

Så påverkar utbetalningstiden din pension:

  • Tar du ut din pension livsvarigt, med hela livet som utbetalningstid får du ungefär samma belopp så länge du lever.
  • Tar du ut din pension under en viss bestämd tid får du ett högre belopp under den utbetalningstid du väljer. Var då förberedd på att din totala inkomst kommer att minska när den tiden går ut.
  • Viktigt att veta är att du inte kan ändra uttagstiden när utbetalningarna väl har börjat.

Ändra utbetalningstid

Vill du ändra utbetalningstid kan du göra det innan din pension har börjat att betalas ut. Du kan också skjuta upp utbetalningen om du hellre vill ha din pension längre fram. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten som du får från oss tre månader innan pensionen börjar betalas ut.