Ändra utbetalningstid

Även om många väljer att gå i pension vid 65 finns det inget som säger att du måste göra det. Du kan gå både tidigare eller senare. Det bestämmer du själv.

Du kan välja hur du vill att din pension ska betalas ut. Vanligtvis betalar vi ut pensionen från 65 år i fem år. Men du har möjlighet att ändra utbetalningstiden och kan även skjuta upp pensionsutbetalningen. Kom ihåg att göra ansökan om allmän pension på pensionsmyndigheten.se

Du kan skjuta upp din pension som längst till 80 år. Omkring tre månader innan din ordinarie pensionsålder får du ett brev och ett utbetalningsdirektiv där du fyller i om du vill godkänna utbetalningen, eller om du vill skjuta upp din pension ett eller flera år. Du kan när som helst kontakta oss om du ångrar dig och vill starta utbetalningen av din pension. Vi startar aldrig utbetalningen förrän du gett ditt godkännande.

När ska din utbetalning starta?

Även om många väljer att gå i pension vid 65 finns det inget som säger att du måste göra det. Du kan gå både tidigare och senare. Det bestämmer du själv.

Tänk på det här när du väljer utbetalningstid:

För varje månad som du väntar med uttaget ökar din pension.

Pension före 65 innebär att inbetalningarna till din pension slutar i förtid och att pensionen ska räcka en längre tid. Därför blir pensionen lägre varje månad.

Viktigt att veta är att du inte kan stoppa utbetalningarna när de väl har börjat.