Kategori: LäsvärtSpara med omtanke och bidra till cancerforskning

Varje år drabbas 60 000 person av cancer i Sverige. Men tack vare forskningens framsteg kan idag två av tre botas. I drygt 30 år, sedan 1988, har våra sparare i Skandia Cancerfonden bidragit med över 151 miljoner kronor till svensk cancerforskning. – Du kan verkligen göra skillnad genom att spara i fonden. Tillsammans kan vi bidra till mer kunskap och forskning, säger vår förvaltare Stephanie Göthman. Läs mer


Miljardregn till Skandias kunder i oktober

Skandia har höjt återbäringsräntan tillfälligt på traditionellt förvaltat försäkringskapital. Det innebär att vi fördelar hela 7 miljarder till våra kunder – motsvarande en genomsnittlig återbäringsränta på 22 procent under oktober. Läs mer

Unga kan behöva spara miljoner mer till pensionen

Pensionen faller för stora yrkesgrupper bland de yngre generationerna. En civilingenjör född på 1990-talet behöver spara ihop över två miljoner kronor mer i pensionskapital, för att få samma pensionsnivå som en anställd född på 1960-talet. Vikten av privat pensionssparande och tjänstepension ökar visar vår rapport ”På väg mot pension”. Läs rapporten


Skandia i topp inom hållbarhetsarbete

När Söderberg & Partners rankar pensionsbolagens hållbarhetsarbete hamnar vi i topp. Bland 14 synade bolag är Skandia ett av endast fyra som får grönt ljus i betyg. Läs mer