AI Pensions totalavkastning 8,0 procent 2017

AI Pension visar på fortsatt positiva siffror för 2017. Totalavkastningen uppgick till 8,0 procent, jämfört med 6,6 procent under 2016. Under senaste fem åren har genomsnittlig årsavkastning varit 8,5 procent.

Återbäringsräntan för AI Liv uppgick under 2017 till 7 procent. Det är tredje året i rad som AI Pension behåller återbäringsräntan på samma nivå. Solvensgraden ökade till 159 procent jämfört med 148 procent under 2016.

Nyckeltal i korthet

Nedan följer nyckeltal för januari-december 2017. Inom parantes siffror för samma period 2016.

Totalavkastning: 8,0 procent (6,6)

Återbäringsränta AI Liv 2017: 7 procent (7,0)

Förvaltat kapital: 7 612 miljoner kronor (7 055)

Kollektiv konsolidering ITP (förmånsbestämd försäkring): 148 procent (142)

Kollektiv konsolidering Liv (premiebestämd försäkring): 111 procent (111)

Solvensgrad: 159 procent (148)

 

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.