AI Pension överlåts till Skandia

Skandia och AI Pension har beslutat att Skandia ska ta över AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet. Nu återstår Finansinspektionens godkännande och överlåtelsen beräknas genomföras under första halvåret 2019. Skandia blir därmed förvaltare av arkitekternas och ingenjörernas försäkringar.

Överlåtelsen omfattar samtliga delar av AI Pensions bestånd och verksamhet. AI Pension hanterar idag cirka 22 000 försäkringar och förvaltar tillgångar om cirka 8 miljarder kronor.

Genom överlåtelsen breddar Skandia sitt erbjudande som ledande pensionsbolag och blir förvaltare av arkitektföretagens ITP 2. AI Pensions kunder får därmed en långsiktig och säker hantering av sina försäkringsprodukter och tillgång till en bredare produktportfölj, säger Jan Karlsson, chef kollektivavtalad affär på Skandia

Överlåtelsen görs för att AI Pensions affärsförutsättningar har förändrats. Dessutom tillkommer under 2019 nya regelverk för tjänstepensionsverksamhet som ställer krav på fler resurser med ökade kostnader som följd.

AI Pension har valt Skandia för överlåtelsen eftersom det är en av få aktörer som har en tillräckligt bred produktportfölj och ett systemstöd med kapacitet att kunna ta över förvaltningen av hela beståndet och uppfylla de krav som ställs av regelverk för tjänstepensionskassorna.

Genom överlåtelsen kommer AI Pensions kunder få en stabilare och tryggare drift av försäkringsprodukterna. Det kommer även innebära nya möjligheter och produkter långsiktigt, säger Maritha Lindberg, VD på AI Pension

Formella godkännanden om överlåtelsen har fattats hos AI Pension, Skandia och de berörda kollektivavtalsparterna. Innan överlåtelsen kan slutföras måste Finansinspektionen ge sitt godkännande. Överlåtelsen beräknas genomföras under första halvåret 2019.

För ytterligare information:

Maritha Lindberg, VD AI Pension, 08-54 50 48 02
Jan Karlsson, Chef Kollektivavtalad affär Skandia, 070-357 17 75
Camilla Ek, presskontakt Skandia, 072-538 63 23