Administration av ITP 2

Du kan använda AI Pensions internetkontor för att enkelt och bekvämt administrera företagets ITP-försäkring. Det går också bra att sköta administrationen manuellt via blanketterna som finns i blankettbiblioteket.

Anslutning av företag

Privata arkitektkontor som har kollektiv- eller hängavtal är skyldiga att teckna ITP-försäkring. AI Pension tillhandahåller ITP 2 för arkitekter och har gjort det sedan 1955. För att teckna avtal måste denna blankett användas ”Anslutning av företag” (denna blankett finns inte på collectums hemsida). Glöm inte att även anmäla inträde för de anställda, se nedan.

Nyanställning/inträde

Nyanställda tjänstemän och provanställda ska omedelbart anmälas till oss om de

  • är mellan 18 och 65 år.
  • arbetar minst 8 timmar per vecka

Efter två månaders anställning* ska även följande personer anmälas:

  • vikarier
  • praktikanter
  • visstidsanställda
  • projektanställda

*Tre månaders anställning gäller för dem som inte är medlemmar i Sveriges Arkitekter.

Löneändring

Premien i ITP-försäkringen baseras på den anställdes lön. För att premien ska bli korrekt ska företaget snarast efter ändring av den anställdes lön, anmäla det till oss. Detta görs på internetkontoret.

Föräldraledighet

Under den tid den anställde har föräldrapenning fortsätter arbetsgivaren att betala in premier till AI Pension. Svenskt Näringsliv och PTK rekommenderar att arbetsgivaren betalar premier under de första elva månaderna. Denna regel är dock inte tvingande. TGL måste däremot betalas under hela ledigheten.

Tjänsteledighet

Om tjänstledigheten avser studier är det brukligt att företaget betalar ITP-premier om studierna gagnar företaget. Det finns ingen skyldighet för företaget att betala ITP-premier under tjänstledighet. Företaget anmäler då när den anställde går på tjänstledigheten, och anmäler sedan inträde när den anställde återkommer till arbetet.

Anställning upphör

När en anställning upphör ska detta anmälas till AI Pension.

Långvarig sjukdom

Långvarig sjukdom ska anmälas till oss om den anställde har varit sjuk antingen

  • i mer än 90 dagar i följd eller
  • 105 kalenderdagar i olika perioder under de senaste 12 månaderna.

Den anställde får då den berättigade ersättningen och företaget blir premiebefriat för avgiften till ITP-försäkringen. När den anställde sedan är frisk och återgår till arbetet så ska det skriftligen anmälas till oss.

Utbetalning av ålderspension

Den försäkrade får cirka tre månader före pensionering information om pensionsbeloppet och om när utbetalningen påbörjas.

Dödsfallsanmälan

Vid dödsfall ska företaget göra en anmälan till AI Pension. Anmälan kan göras per brev eller telefon. Vi beställer dödsfallsintyg och släktutredning. Därefter betalas ersättning ut till eventuella förmånstagare.