Månad: december 2019


Pensionstillägg och fribrev för AI ITP 2 räknas upp med 1,45 %.

För 2020 har AI-nämnden inom Skandia beslutat höja de förmånsbestämda pensionerna med 1,45 procent, motsvarande inflationen det senaste året. Höjningen berör de kunder hos Skandia Liv som omfattas av tjänstepensionen AI ITP 2. Beslutet gäller pensioner under utbetalning samt intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut.