Månad: februari 2015AI Pension och PP Pension planerar för ett samgående

Styrelserna i AI Pension och PP Pension planerar att slå samman de båda försäkringsföreningarna
den 1 januari 2016. För att kunna gå ihop krävs beslut från respektive fullmäktige och ett godkännande av Finansinspektionen.

AI Pension och PP Pension arbetar sedan 2007, respektive 2013, i en konkurrensutsatt marknad och har inte längre något monopol inom ITP 1 och ITPK. Både AI Pension och PP Pension är försäkringsgivare för ITP 2 inom sina branscher.

– Det sker stora förändringar på regelverksområdet som ökar kraven och påverkar våra kostnader negativt. Genom en sammanslagning kan vi öka kostnadseffektiviteten, minska sårbarheten, öka kvaliteten och förbättra vår konkurrensförmåga säger de båda vd:arna Kjell Norling och Maritha Lindberg.

Vid frågor, kontakta gärna
Maritha Lindberg, vd AI Pension, tel: 070-266 27 38
Kjell Norling, vd PP Pension, tel: 076-831 69 00

 

AI Pension är en försäkringsförening för företag och anställda inom arkitekt- och teknikkonsultsektorn. AI Pension förvaltar 6,2 miljarder kronor och har ca 15 000 försäkrade.

PP Pension är en försäkringsförening för företag och anställda inom mediebranschen. PP Pension förvaltar 12,2 miljarder kronor och har ca 36 000 försäkrade.