KAP-KL & PA 03

KAP-KL

Från och med 1 januari 2012 kan du inte längre välja AI Pension i det kommunala pensionsvalet KAP-KL.  Du som tidigare har valt AI Pension, ligger kvar med dina tidigare inbetalda premier i ett fribrev. Du kan läsa med på Electums hemsida.

PA 03

Från och med 1 januari 2011 kan du inte längre välja AI Pension i det statliga pensionsvalet PA 03. Du som tidigare har valt AI Pension, ligger kvar med dina tidigare inbetalda premier i ett fribrev. Du kan läsa mer på SPV:s hemsida.