AI Pensions totalavkastning 6,6 procent 2016

AI Pension visar på stabila siffror för 2016. Totalavkastningen under fjolåret uppgick till 6,6 procent, jämfört med 6,9 procent under 2015.

Under senaste fem åren har genomsnittlig årsavkastning varit 8,2 procent. Den lämnade återbäringen för AI Liv uppgick till 7 procent. Och solvensgraden sjönk något och uppgick till 148 procent under 2016 (152) procent.

Nyckeltal i korthet

Nedan följer nyckeltal för januari-december 2016. Inom parantes siffror för samma period 2015.

Avkastning: 6,6 procent (6,9)

Lämnad återbäring på AI Liv 2016: 7 procent (6,9)

Förvaltat kapital: 7 055 miljoner kronor (6 641)

Försäkringsteknisk avsättning (FTA) 4 776 miljoner kronor (4 363)

Kollektiv konsolidering ITP (förmånsbestämd försäkring): 142 procent (144)

Kollektiv konsolidering Liv (premiebestämd försäkring): 111 procent (111)

Solvensgrad: 148 procent (152)

 

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.