Personuppgifter – PuL

Information enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till dig som ännu inte är kund hos AI Pension

De personuppgifter som du lämnar till AI Pension används för att kunna administrera och fullgöra avtal som kommer att ingås.  Vi använder uppgifterna endast till det du har bett oss att göra, eller till det ändamål som vi annars särskilt informerat om i samband med att du lämnade uppgifterna. Personuppgifterna sparas under högst tre månader.

Till dig som är kund hos AI Pension

De personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi hämtar in, använder vi för att för att fullgöra det avtal som ingåtts. Vi använder också dina personuppgifter för att kunna skicka dig information och marknadsföring. AI Pension kan också komma att lämna ut personuppgifterna till våra samarbetspartners för att kunna fullgöra vårt avtal.

Om du har lämnat hälsouppgifter till oss, använder vi dessa uppgifter enbart för att kunna bedöma ditt försäkringsskydd.

Uppgifter kan även inhämtas från Försäkringskassan eller andra försäkringsbolag. AI Pension uppdaterar adressregister med hjälp av statens person- och adressregister.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter AI Pension har om dig, för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Den som vill få uppgift om vilka personuppgifter som har behandlats, vill få rättelse av personuppgift eller inte vill att personuppgifter används för marknadsföring kan skriftligen kontakta AI Pension.

Har du frågor kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. AI Pension, Nybrogatan 7,114 34 Stockholm. Telefon 08-54 50 48 00. Du kan också skicka e-post till info@aipension.se