Hållbarhet

Vårt ansvar är att skapa goda förutsättningar för att våra kunders pensionspengar bidrar till trygghet i dag och en långsiktigt hållbar tillväxt i framtiden.

Hållbar utveckling

För oss är hållbarhet en naturlig del i hela vår verksamhet. Vi tar ansvar för att verksamheten ska bidra till att minska påverkan på människor och miljö. Etik när det gäller placeringar, ansvar för miljön och ett socialt hållbart samhälle.