AI Pension i siffror - traditionell förvaltning

Här redovisas aktuella siffror och rapporter för verksamheten.

Återbäringsränta

 20162015
Återbäringsränta AI Liv7,0 %7,0 %

Totalavkastning

 2017-09-30
Totalavkastning5,8 %
Genomsnitt 5 år8,4 %

Fördelning av tillgångar

 2017-09-30
Aktier39 %
Räntor42 %
Absolutavkastande7 %
Fastigheter12 %

Nyckeltal

 2017-09-30
Förvaltat kapital7 462 mkr
Solvensgrad156 %
Kollektiv konsolideringsnivå ITP151 %
Kollektiv konsolideringsnivå Liv114 %

Siffrorna är preliminära.


Förklaring av ord

Kollektiv konsolideringsnivå

Den kollektiva konsolideringsnivån är kvoten uttryckt i procent mellan AI Pensions tillgångar och AI Pensions totala åtaganden, dvs summan av försäkringstekniska avsättningar och allokerad återbäring.

Solvensgrad

Tillgångarnas verkliga värde i förhållande till företagets garanterade åtaganden. Utvisar företagets finansiella styrka.

Totalavkastning

AI Pensions redovisade totalavkastning är framräknad med beräkningsmetodik och uppställningsform som utgår från GIPS (Global Investment Performance Standard). Avkastningen är tidsviktad.

Återbäring

AI ITP – Återbäring inom AI ITP är överskott som tilldelas eller avsätts för försäkringstagarna. Återbäring sker i form av omedelbar eller senare utbetalning, nedsättning av premien eller höjning av försäkringsförmånen.

 AI Liv – Återbäring inom AI Liv är ett beräknat tillägg grundat på försäkringens aktuella övervärde. Det kan komma att öka eller minska beroende på försäkringsrörelsens resultat.


Ekonomiska rapporter

Årsredovisningar

Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008

Halvårsrapporter

Halvårsrapport 2017-06
Halvårsrapport 2016-06
Halvårsrapport 2015-06
Halvårsrapport 2014-06

Halvårsrapport 2013-06
Halvårsrapport 2012-06
Halvårsrapport 2011-06
Halvårsrapport 2010-06
Halvårsrapport 2009-06
Halvårsrapport 2008-06