Återbäring över tid

Knappt 1 % gör stor skillnad

Vi har kunnat leverera en avkastning på knappt en procentenhet (0,9 %) över branschsnittet under de senaste 33 åren. Det kanske inte låter så mycket, men över längre tid som ett pensionssparande ofta är, blir det stor skillnad på hur mycket mer pengar du får som pensionär.

Exempel

Sparandebelopp 3 000 kr/mån. Avgifter och skatt är i tabellen inräknat med ett schablonvärde på 1 %.

TidsperiodAI PensionBranschsnitt
34 år (1983-2016)5 017 539 kr4 076 020 kr
1 år38 285 kr38 014 kr
10 år699 220 kr687 123 kr
20 år2 454 381 kr2 119 676 kr
30 år3 827 643 kr3 178 499 kr

Utveckling av sparat kapital

Diagrammet nedan visar skillnaden i värdeutveckling  mellan AI Pension och branschsnitt. Grön linje visar insatt belopp.