Återbäring

Vårt överskott i verksamheten går tillbaka till försäkrade medlemmar och kundföretag som återbäring.

Återbäringsränta AI Liv

Återbäring inom AI Liv ges som tillägg utöver det garanterade försäkringsbeloppet. Återbäringen är inte garanterad men utbetalningen kan aldrig bli lägre än det garanterade försäkringsbeloppet. Vi har under varje år sedan 1983 kunnat ge tillbaka återbäring till våra kunder

God återbäring under lång tid

Tabellen nedan visar återbäringsräntan för premiebestämda pensionsförsäkringar, AI Liv. Återbäringsräntan inom AI Liv fastställs en gång per år i efterhand.  Den historiska utvecklingen visar en god avkastning under lång tidsperiod.

TidsperiodÅterbäringsränta AI Liv
från starten 19832096,3 %
1 år (2016)7,0 %
3 år23,6 %
5 år37,0 %
10 år62,3 %
15 år108,1 %
20 år297,6 %

Siffrorna avser återbäring i procent exklusive avgifter och skatt.

Återbäring inom AI ITP

Återbäringen inom AI ITP kan ges som tillägg av pensionen, uppräkning av fribrev, rabatt på premien, temporär efterlevandepension och företagsanknutna- eller partsanknutna medel.

 

Läs hur knappt 1 % bättre än branschsnittet ger stor skillnad över tid

Har du frågor? Ring våra kunniga rådgivare på 08-54 50 48 10.