En noga utvald fondlösning.

Via Svensk Handel Fondförsäkring AB erbjuder vi noga utvalda fondlösningar för de kunder som själva vill påverka sin risknivå och välja inriktningen på sitt sparande. Målet är att tillhandahålla utvalda fonder som ger möjlighet till god riskspridning och avkastning. Inom fondförsäkring är det kunden själv, tillsammans med våra rådgivare som väljer placeringsinriktningen och vilken eller vilka fonder man väljer att investera i.

Storleken på din pension beror sedan på hur dina valda fonder utvecklas. Fonderna kan du när som helst byta utan kostnad. De fonder du kan välja mellan är:

 • C WorldWide Global Equities Ethical 1A
 • Cliens Mixfond A
 • Cliens Räntefond Kort
 • Cliens Småbolag A
 • Cliens Sverige Fokus A
 • Guide Företagsobligation A
 • Indecap Guide Avkastningsfond A
 • Indecap Guide Global A
 • Indecap Guide High Risk Dynamic
 • Indecap Guide Sverige
 • Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond

Fondinformation och aktuella fondkurser

Månadsrapporter fonder

Viktigt att veta – förköpsinformation