Händelser i livet

Det är mycket som kan påverka din framtida pension, inte bara hur mycket du spar eller var. Också livshändelser av olika slag påverkar din pension och dina försäkringar. Här är exempel på några viktiga tillfällen att se över sitt pensionsupplägg och försäkringsskydd.

Om du gifter dig, registrerar partnerskap eller blir sambo är det viktigt att du ser över vilken ersättning din familj får om du skulle avlida.

Familjepension
Pensionen tjänas in på årslön över 468 750 kronor. Pensionen betalas ut till din make/maka/registrerade partner och barn under 20 år. Däremot betalas pensionen inte ut till sambo.

ITPK
Inom ITPK kan du själv välja om du vill ha ett återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Båda skydden betalas ut till make/maka/registrerad partner och sambo.

TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)
Om du vill att din sambo ska vara förmånstagare måste du skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Blir du sjukskriven en längre tid och inte kan arbeta kan du få ersättning från din tjänstepension.

Förutom den ersättning du får från Försäkringskassan när du är sjuk får du även ersättning från din ITP 2 försäkring enligt tabellen nedan

Årslön (2017)Ersättning i % av lön
– 341 250 kr10 % (max 360 dagar)
341 250 kr – 1 250 000 kr65 %
1 250 000 kr – 1 875 000 kr32,5 %

ITPs sjukpension betalas ut efter 90 dagars karens om du samtidigt har ersättning från Försäkringskassan. Samma regler gäller även om du har en AI Plan.

Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning ersätter ITP 15 procent av inkomstbortfall på lön under 341 250 kronor och 65 procent på lön därutöver upp till nästa nivå.

Vid skilsmässa kan det vara bra att se över vem som är förmånstagare i eventuella efterlevandeskydd som du har inom din ITP-försäkring. Inom följande delar av din ITP kan det finnas efterlevandeskydd där du vill byta förmånstagare:

  • ITPK
  • Familjeskydd i ITPK
  • TGL

Om du är osäker på vem som är förmånstagare eller om du vill ändra förmånstagare, vänligen kontakta våra rådgivare.

Även om många väljer att gå i pension vid 65 finns det inget som säger att du måste göra det. Det finns möjlighet att både gå tidigare eller senare. Du bestämmer själv vad som passar din livssituation bäst.

De sista åren före pension finns det ett antal saker att tänka på om du är försäkrad inom ITP 2. Om du har en uppfattning om hur du skulle vilja göra under dessa år, kan det vara bra att känna till vilka effekter dina val har på din pension.

Pensionsålder 62 eller 65?
I ditt pensionsbesked för ITP 2, framgår vilken pensionsålder du har. Den vanligaste pensionsåldern är 65, men även 62 förekommer. Du har möjlighet att ta ut pension redan från 55 års ålder. Dock finns det fördelar med att avvakta till det återstår mindre än tre år till din avtalade pensionsålder.

Gå i pension tidigare – förtida uttag
Om du har bestämt dig för att sluta arbeta, eller arbeta mindre än åtta timmar per vecka efter 62 års ålder, kan du få din pension slutbetald.  Det kallas slutbetalning och innebär att pensionen blir lika stor som om du arbetat kvar med samma lön fram till 65 år. Har du 65 års pensionsålder, kan det alltså vara en idé att överväga att vänta till efter att du fyllt 62. Din tjänstetid byggs också på med den tid som återstår till 65. Eftersom utbetalningsperioden blir längre vid ett förtida uttag, fördelas pensionen över fler utbetalningar och månadsbeloppet minskar. Se till att du är medveten om hur det påverkar din ekonomiska situation. En av faktorerna som avgör storleken på din tjänstepension i ITP 2 är din tjänstetid. Om du arbetat i 30 år inom ITP-avtalet fram till du fyller 65, har du uppnått full tjänstetid. Väljer du att gå i pension innan du har uppnått full tjänstetid, kommer det att påverka din pension negativt.

Gå ner på deltid
Det är inte ovanligt att man som anställd överväger att trappa ner inför pensionen. Eftersom pensionen från ITP 2 baseras på din slutlön, kan deltidsarbete under de sista åren före pensionering påverka din ålderspension negativt. Det kan vara en kraftig försämring av månadsbeloppet som utbetalas och du bör därför kontakta AI Pension för att få information om konsekvenserna. Det finns möjligheter att minska denna negativa påverkan genom en överenskommelse med din arbetsgivare.

Vänta med att gå i pension – uppskjutet uttag
I normalfallet upphör inbetalningarna till din tjänstepension vid 65. Arbetsgivaren har då uppfyllt sin del av avtalet enligt ITP 2. Du har rätt att fortsätta arbeta till 67, och kan även komma överens med arbetsgivaren att fortsätta efter 67 års ålder. Du behöver oavsett ålder, meddela oss om du vill skjuta upp utbetalningen. När du väl väljer att påbörja pensionsutbetalningen, kommer månadsbeloppet att vara högre, eftersom pensionen utbetalas under färre antal år.

Om du skulle avlida är det bra veta vem som får dina pensionspengar. Olika efterlevandeskydd gäller olika länge. En del gäller så länge som du arbetar hos din arbetsgivare, medan andra kan fortsätta att gälla under längre tid.

Familjepension ITP 2
Om du skulle avlida och har mer än 468 750 kronor i årslön får din make/maka och barn under 20 år familjepension från ITP 2. Beloppets storlek beror på din årslön och hur många barn du har vid dödsfallet. Observera att familjepension inte kan betalas ut till sambo.

ITPKs familjeskydd
Genom att välja till Familjeskydd i ITPK får din make/maka/registrerad partner och barn (oavsett ålder) 46 500 eller 93 000 kronor per år under fem års tid. Ersättningsnivån bestämmer du själv. Familjeskydd ITPK upphör att gälla då du går i pension eller slutar din anställning. Valet om familjeskydd gör du på blankett från Collectum.

TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)
Genom din tjänstegrupplivförsäkring, TGL, betalas ett engångsbelopp ut till din make/maka/registrerade partner och barn under 20 år om du skulle avlida innan du fyllt 65. Om du skulle avlida före 55 års ålder får efterlevande 273 000 kronor i ett engångsbelopp. Därefter minskas engångsbeloppet med 22 750 kronor per år. Om du däremot har barn under 17 år vid dödsfallet, minskas inte engångsbeloppet efter 55 års ålder. TGL upphör att gälla då du går i pension eller slutar din anställning.

Observera att det generella förmånstagarförordnande inte omfattar din sambo. Kontakta oss om du vill att din sambo ska vara förmånstagare.

Barntillägg utbetalas om barnen är under 20 år enligt följande:

Barnets ålderTillägg (2017)
Ej fyllt 17 år91 000 kr
Fyllt 17 år men ej 19 år68 250 kr
Fyllt 19 år men ej 20 år45 500 kr