AI Pensions totalavkastning 4,7 % första halvåret

Första halvåret 2017 redovisar AI Pension en totalavkastning på 4,7(2,2) procent och förvaltade totalt 7,4 (6,8) miljarder kronor. Premieintäkterna ökade med 3,4 procent och uppgick till 123 (119) miljoner kronor.

Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 151 (134) procent och för premiebestämda försäkringar 113 (112) procent.

Halvårsrapport 1706

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.