AI Pension investerar i grön obligation

AI Pension är med och investerar i en grön obligation emitterat av Specialfastigheter för att finansiera miljöprojekt som till exempel miljöcertifierade byggnader, energieffektiviseringsprojekt och förnyelsebar energi.

Specialfastigheter har emitterat företagets första gröna obligationer om totalt 1 250 miljoner kronor. Den gröna obligation som nu emitterats ska finansiera miljöcertifierade byggnader, energieffektiviseringsprojekt, förnyelsebar energi, hållbart skogsbruk och vattenprojekt.  Lånen omfattar 500 miljoner med en löptid på fem år respektive 750 miljoner på sju år. Intresset var mycket stort och obligationen övertecknades.

AI Pension investerar tre procent av de totala tillgångarna i gröna obligationer och de här är den senaste investeringen i målet att främja hållbar utveckling.

Övriga investerare som deltog i den gröna emissionen var Alecta, Robur, Folksamgruppen, SPP/Storebrand, Telenor Pensjonskasse, Linköpings kommun, Kalmar Läns Pension samt Öhman.

Läs mer

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.